Qui som IIIes per un Pacte (IPUP)?

MenorcaEdu21

Pitiuses per l’acord educatiu FAPA Pitiüses. Associació d’Inspectors.

UIB. L’Associació d’Estudiants. L’Assemblea de Docents d’Eivissa i

Formentera, L’Associació de Directors/es de Secundària. L’Associació

de Directors/es de Primària. Associació Pitiüsa per a la

Renovació Pedagògica.

COAPA

Assemblea de docents i sindicat Alternativa

Cercle per a l’educació: Escola Catòlica, CECE, Cooperatives,

Associacións de directors, USO, FSIE, ANPE, UIB, Confaecib,

FAPA, CDLB, Cercle d’Economia, CAEB, PIMEM,

Col·legi d’Educadors Socials, Col·legi d’Arquitectes

 

Avui és un dia important per al col·lectiu d’Illes per un Pacte. El passat 28 de setembre el Parlament de les Illes Balears acordà la creació d’una Ponència per a l’estudi del document del Pacte Social per a l’Educació en el si de la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament de les Illes Balears. Els representants de IPUP hem estat convidats per participar com a compareixents en aquesta primera jornada de treball, fet que agraïm sincerament.

El document del Pacte Social per a l’Educació es va consensuar 23 de gener de 2016 com a resultat d’un llarg procés participatiu que es va iniciar a Menorca a l’estiu de 2014. Després de ser ratificat per les bases dels col·lectius redactors, va ser finalment aprovat en el Ple del Consell Escolar de les Illes Balears el 4 d’abril de 2017, des d’on va ser traslladat al Parlament pel Govern amb l’objectiu de que esdevingués el desitjat PACTE EDUCATIU SOCIAL I POLÍTIC que inspirés la nova Llei Educativa de les Illes Balears, anunciada pel Govern per a l’any 2018 i que forma part de l’Acord de Governabilitat per a les Illes Balears que es va signar el 14 de juliol de 2015.

Amb el Pacte volem un canvi real que comporti l’aplicació de les mesures necessàries per tal de superar els problemes de l’educació a les Illes Balears i construir un sistema educatiu del segle XXI. Entre tots hem d’aconseguir l’estabilitat d’un model educatiu que, més enllà de la conjuntura política, garanteixi la qualitat i l’equitat de l’educació i es centri en l’alumnat.

Aprofitarem l’avinentesa per, una vegada més, recordar als diputats i diputades que formen part d’aquesta Ponència que un pacte polític és absolutament necessari i urgent.

Volem expressar el nostre compromís de continuar la nostra tasca, fent el seguiment tant del desenvolupament de la Ponència com de l’elaboració del projecte de Llei. Hem aconseguit promoure un canvi de cultura en el que la comunitat educativa, des de la seva diversitat, s’empodera, opta per al diàleg i el consens per establir les bases d’un canvi de model educatiu.

Com no podria ser d’altra manera, des del col·lectiu d’Illes per un Pacte ens posem a la disposició del nostres representants i a la societat en general, tot i recordant que poden comptar en tot moment amb la nostra col·laboració.